Trenutačno stanje: Mjere za rješavanje izbjegličke krize

refugee

Trenutačno stanje: Mjere za rješavanje izbjegličke krize U Europskom migracijskom programu koji je Komisija donijela u svibnju 2015. utvrđena je potreba za sveobuhvatnim pristupom upravljanju migracijama. Od tada je uveden niz mjera, uključujući donošenje dvaju kriznih programa za premještanje 160 000 osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita iz država članica ...

Više ... »

Komisija predlaže 500 milijuna eura za pomoć Tunisu

Flickr: Pierre Moscovici

Europska komisija je spremna i dalje pomagati Tunisu u prevladavanju gospodarske teškoće i postizanja održivog rasta. Nakon zahtjeva Tunisa, Komisija je predložila dodatnu makro-financijsku pomoć Tunisu i do 500 milijuna eura. Ova pomoć će biti u obliku srednjoročnih kredita po povoljnim uvjetima financiranja . Pierre Moscovici, europski povjerenik za ekonomske i ...

Više ... »

Pravo na pravično suđenje

logo2

Danas su ministri zemalja članica EU-a usvojili nova pravila koja će jamčiti pretpostavku nevinosti optuženog ili osumnjičenog za kazneno djelo od strane policije ili pravosuđa. Direktiva također garantira da svatko ima koristi od prava da bude prisutan na suđenju. Nova pravila, predložena od strane Komisije u 2013, osigurat će da ...

Više ... »

Stroži propisi Europske komisije za sigurnije i zelenije automobile

auta

Europska Komisija iznijela je zakonodavne prijedloge kojima želi osigurati da proizvođači automobila strogo poštuju sve zahtjeve EU-a u pogledu sigurnosti, okoliša i proizvodnje. Komisija predlaže veliku reformu tzv. EU-ova pravnog okvira za homologaciju. Prema sadašnjim pravilima za nadzor usklađenosti proizvođača s odgovarajućim propisima EU-a i za potvrđivanje da vozilo ispunjava ...

Više ... »

O potezima Europske središnje banke s Mariom Draghijem

draghi

Predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi predstavlja godišnje izvješće o radu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 1. veljače nakon čega slijedi rasprava sa zastupnicima. Glavna tema bit će financijski indikatori za euro zonu, odnosno niske stope inflacije i inicijative ESB-a za poticanje gospodarstva. Pratite uživo na našim stranicama. Daju li ...

Više ... »

EU mora održati svoju pomoć Libiji

Bert Koenders

„Ekonomska dezintegracija i nasilje u Libiji se pogoršava i ta situacija omogućava ekstremističkim organizacijama da se razvijaju“,  tvrdi nizozemski ministar vanjskih poslova Bert Koenders. Zastupnici Europskog parlamenta pozivaju EU i međunarodnu zajednicu da bude spremna podržati Libijce za provedbu „Libijskog političkog sporazuma“. Europski parlament je odobrio libijski politički sporazum potpisan ...

Više ... »

Ženska prava: Ravnopravnost na međunarodnoj razini

Photo: Flickr

Europska komisija mora komunicirati o novoj strategiji za ravnopravnost spolova i prava žena 2016-2020 što je prije moguće i dostaviti na svojim političkim obvezama, kažu zastupnici Europskog parlamenta.  Priopćenje se treba baviti pitanjima ravnopravnosti spolova što je u skladu sa međunarodnim dnevnim redom. “Komisija ima jasnu odgovornost za pokretanje politike ...

Više ... »