Dom / ZASTUPNICI EUPARLAMENTA
logo2

ZASTUPNICI EUPARLAMENTA

ZASTUPNICI EUPARLAMENTA 2014 – 2019 

Biljana BORZANBILJANA BORZAN

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Socijaldemokratska partija Hrvatske

Datum rođenja: 29. studenog 1971., Osijek

Članica

ENVI – Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

D-MK – Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru bivše jugoslavenske Republike Makedonije

Zamjenica

IMCO – Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

FEMM – Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

D-ME – Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u

 

JAKOVCIC IvanIVAN JAKOVČIĆ

Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu

Istarski demokratski sabor – Dieta democratica istriana

Datum rođenja: 15. studenog 1957., Poreč

Potpredsjednik

D-AL – Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Albanije EU-u

Član

REGI – Odbor za regionalni razvoj

Zamjenik

AGRI – Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

D-RS – Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u

 

Ivana MALETICIVANA MALETIĆ

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Hrvatska demokratska zajednica

Datum rođenja: 12. listopada 1973., Šibenik

Članica

ECON – Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

D-MKI – zaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru bivše jugoslavenske Republike Makedonije

Zamjenica

REGIO – dbor za regionalni razvoj

TAXE – Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka

D-RS – Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u

D-ME – Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u

 

marijana petirMARIJANA PETIR

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Hrvatska seljačka stranka

Datum rođenja: 4. listopada 1975., Kutina

Članica

AGRI – Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

FEMM – Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

D-MK – Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru bivše jugoslavenske Republike Makedonije

Zamjenica

ENVI – Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

D-IL – Izaslanstvo za odnose s Izraelom

DMED – Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

 

Tonino PICULA

TONINA PICULA

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Socijaldemokratska partija Hrvatske

Datum rođenja: 31. kolovoza 1961., Mali Lošinj

Predsjednik

DSEE – Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Član

CPDE – Konferencija predsjednika izaslanstava

AFET – Odbor za vanjske poslove

SEDE – Pododbor za sigurnost i obranu

DEPA – Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Zamjenik

REGI – Odbor za regionalni razvoj

D-RS – Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u

 

Andrej PLENKOVICANDREJ PLENKOVIĆ

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Hrvatska demokratska zajednica

Datum rođenja: 8. travnja 1970., Zagreb

Predsjednik

D-UA – Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine

Potpredsjednik

AFET – Odbor za vanjske poslove

Član

CPDE – Konferencija predsjednika izaslanstava

DEPA – Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Zamjenik

BUDG – Odbor za proračune

PECH – Odbor za ribarstvo

AFCO – Odbor za ustavna pitanja

DMAG – Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba

DMED – Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

 

RADOS JozoJOZO RADOŠ

Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati

Datum rođenja: 3. studenog 1956., Seonica (Bosna i Hercegovina)

Član

AFET – Odbor za vanjske poslove

D-ME – Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u

DSEE – Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Zamjenik

TRAN – Odbor za promet i turizam

SEDE – Pododbor za sigurnost i obranu

 

Davor SKRLECDAVOR ŠKRLEC

Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza

Održivi razvoj Hrvatske

Datum rođenja: 1. siječnja 1963., Vinkovci

Član

ENVIOdbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

D-CAIzaslanstvo za odnose s Kanadom

Zamjenik

TRANOdbor za promet i turizam

REGIOdbor za regionalni razvoj

D-TRIzaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske

 

Davor Ivo STIERDAVOR IVO STIER

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Datum rođenja: 6. siječnja 1972., Buenos Aires

Član

DEVEOdbor za razvoj

DSEEIzaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

DACPIzaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenik

INTAOdbor za međunarodnu trgovinu

DLATIzaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

 

Dubravka SUICADUBRAVKA ŠUICA

 

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Hrvatska demokratska zajednica

Datum rođenja: 20. svibnja 1957., Dubrovnik

Potpredsjednica

DSEE – Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Članica

ENVI – Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenica

AFET – Odbor za vanjske poslove

TRAN – Odbor za promet i turizam

FEMM – Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

D-US – Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

 

Ruza TOMASICRuža TOMAŠIĆ

 

Europski konzervativci i reformisti

Hrvatska konzervativna stranka

Datum rođenja: 10. svibnja 1958., Mladoševica

Članica

REGI – Odbor za regionalni razvoj

PECH – Odbor za ribarstvo

DSEE – Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Zamjenica

TRAN – Odbor za promet i turizam

LIBE – Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

DROI – Pododbor za ljudska prava