Dom / OBRAZOVANJE (Stranica 3)

OBRAZOVANJE

Do 27g šećera po limenci

Photo: Flickr

Pića i energetski napitci koji sadrže kofein ne bi trebali prikazati tvrdnje da pomažu u povećavanju pozornosti i koncentracije, jer će to potaknuti visoku potrošnju šećera među adolescentima, koji su i najveća skupina potrošača energetskih pića, tvrdi Zdravlje odbora. “Od statistike znamo da su mnogi mladi ljudi, pa čak i ...

Više ... »

Energetska potrošnja

Flickr: Dario Tamburrano

Jedan od načina za smanjenje računa za struju je veća efikasnost, stoga mnogi kućanski aparati, poput lampi, televizora, pećnica i usisavača sadrže standardiziranu oznaku koja pomaže potrošačima da prepoznaju efikasnije proizvode.  Štednja u energetskoj potrošnji je konkretna jedinica i može se točno odrediti za svaki proizvod. Prave oznake uvedene su 1994., ...

Više ... »

Parlamentni vodič kroz digitalno doba

logo2

Svaki dan 315 milijuna Europljana koristi internet, ali izazovi i dalje postoje kako za potrošače tako i za tvrtke. Europska komisija predstavila je svoju strategiju za razvoj digitalnog jedinstvenog tržišta u 2015 a Parlament i Vijeća su se dogovorili da zabrane naknadu za roaming u 2017 te jamče ravnopravnost svih ...

Više ... »

10 ključnih promjena vezane za prodaju duhanskih proizvoda u EU

logo2

1) Veća i obavezna slikovna zdravstvena upozorenja Grafički zdravstvena upozorenja sa fotografijom, tekstom i informacije o prestanku pušenja će pokriti 65% prednje i stražnje strane omota. Prikazom društvenih i zdravstvenih učinaka pušenja, upozorenja su dizajnirana kako bi obeshrabila ljude od pušenja i potakla ih da prestanu s pušenjem. Upozorenja su ...

Više ... »

Tribina: “Garancija za Mlade:dvije godine poslije”

logo2

Nezaposlenost mladih jedan je od gorućih problema Europske unije. Prema podacima Eurostata, u 2015. godini prosječna stopa nezaposlenosti mladih u EU-u kretala se oko 22%, a Hrvatska je zabilježila 3. najvišu stopu nezaposlenosti mladih u EU (43%), odmah iza Grčke (49,8%) i Španjolske (48,3%). Kao jedan od instrumenata za borbu ...

Više ... »

Gruzija se pridružuju Horizon-u 20, Europskom programu za istraživanja i inovacije

logo2

Istraživači i inovatori iz Gruzije sada će moći sudjelovati u Horizon-u 2020, Europskom programa za istraživanja i inovacije, pod istim uvjetima kao i njihovi kolege iz zemalja članica Europske unije i drugih pridruženih zemalja. Sporazum o pridruživanju Gruzije Horizon-u 2020 potpisan je izmeďu Carlosa Moedasa, povjerenika Europske komisije za istraživanja, ...

Više ... »

Siromaštvo žena rezultat je cjeloživotne diskriminacije

Flcikr: Maria Arena

Od početka ekonomske krize razina siromaštva u Europi je povećana, međutim, i kriza diskriminira. Vjerojatnije je da žene žive u siromaštvu nego muškarci. Odbor za ženska prava i jednakost glasuje 19. travnja o izvješću o ženskoj perspektivi siromaštva. Izvjestiteljica Maria Arena (S&D, Belgija) ističe kako je potrebno donijeti niz mjera ...

Više ... »

Hrvatski online mediji u Bruxellesu

Photo: Flickr

U organizaciji Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, u Europskom parlamentu u Bruxellesu 1. i 2. ožujka održan je seminar za predstavnike hrvatskih online medija pod nazivom “Europski parlament u digitalnoj agendi”. Na seminaru je bilo sedam govornika. O zaštiti autorskih prava i usklađivanju određenih aspekata autorskog i ...

Više ... »

Konferencija EYE

Photo: Flickr

U Strasbourgu, 20 – 21 svibnja će 7,500 mladih Europljana imati priliku, da se njihov glas čuje. Mladi Europljani u dobi od 16 do 30 godina će razmjenjivat ideje i poglede na budućnost EU-a.  Kako bi se stvorila prilika za razmjenu ideja i razvoj inovativnih rješenja za ključna pitanja budućnosti ...

Više ... »

Tarabella o projektu voća i povrća u školama

Flickr: Marc Tarabella

Projekti uvođenja voća, povrća i mlijeka u školama u sklopu kojeg se pomaže školama da djeci nude svježu hranu spajaju se u jedinstven mehanizam. Parlament je osigurao dodatno financiranje te stavio naglasak na edukaciju.  Povećane su finansije za shemu mlijeka u školama za 20 milijuna eura godišnje. U 24 države ...

Više ... »