Dom / EKONOMIJA / Lokalni čelnici upozoravaju da nametnute reforme i strategije rasta možda neće biti dovoljne
Markku Markkula
Markku Markkula. PHOTO: Flickr.

Lokalni čelnici upozoravaju da nametnute reforme i strategije rasta možda neće biti dovoljne

Europski gradovi i regije odlučni su u namjeri da uklone prepreke ulaganjima, kao i da provedu strukturne reforme i vode odgovorne fiskalne politike. To je bila glavna poruka lokalnih i regionalnih čelnika na današnjem sastanku Povjerenstva za gospodarsku politiku (ECON) Europskog odbora regija održanog u prisutnosti povjerenika Pierrea Moscovicija i predsjedatelja odbora ECON Europskog parlamenta Roberta Gualtierija.

Procjenjuje se da je europsko gospodarstvo od 2008. godine zbog financijske krize ostalo zakinuto za otprilike 300 milijardi eura javnih i privatnih ulaganja. Glavni prioriteti Godišnjeg pregleda rasta (GPR) za 2016. usmjereni su na prevladavanje pomanjkanja ulaganja nakon krize te jačanje strukturnih reformi i fiskalne odgovornosti.

„Iz godine u godinu ne ulažemo dovoljno pa to kontinuirano pomanjkanje ulaganja uistinu ugrožava našu budućnost“, naglasio je predsjednik Odbora regija Markku Markkula . „Gradovi i regije Europe spremni su utvrditi što predstavlja prepreku ulaganjima i ustanoviti gdje i zašto propisi, pristup financiranju ili druge mjere ne ostvaruju željeni učinak u pogledu poticanja ulaganja.“

Pierre Moscovici , povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Za pokretanje ulaganja od goleme je važnosti učinkovito iskorištavanje fondova EU-a. Većina projekata koje financira EU kao i nacionalne inicijative na području ulaganja ostvaruju se na regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga je uloga lokalnih vlasti u postizanju najveće moguće učinkovitosti javnih ulaganja i u hvatanju u koštac s preprekama ulaganjima od presudne važnosti.“

Članovi su ponovno istaknuli potrebu usvajanja kodeksa postupanja kojim bi se osigurala strukturirana uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u europski semestar, godišnji ciklus smjernica i nadzora na području gospodarske politike. Odbor regija iznijet će prijedlog o tom pitanju tijekom 2016. godine, među ostalim na temelju studije Europskog odbora regija predstavljene tijekom sastanka.

Roberto Gualtieri , predsjedatelj odbora ECON Europskog parlamenta, ponudio je svoju podršku u jačanju teritorijalne dimenzije europskog semestra. „Predloženim kodeksom postupanja može se doprinijeti promicanju načela partnerstva dok bi nam nov sporazum o suradnji između OR-a i Europskog parlamenta trebao omogućiti da bolje razumijemo na koji način provesti ključne politike poput Junckerova plana“, kazao je. „Stoga treba poticati i podupirati regionalne investicijske platforme kako bi inovativni projekti mogli zaživjeti u našim regijama.“

Kako gradovi i regije mogu iskoristiti svoje znanje kako bi na najbolji način doprinijeli oporavku i konvergenciji gospodarstva EU-a tema je nacrta rezolucije članova povjerenstva ECON. „Koordinacija i ostvarivanje makroekonomskih politika EU-a ne mogu biti učinkoviti bez sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti. Mora im se dopustiti i poticati ih da doprinose oblikovanju nacionalnih programa reformi, kao i provedbi mjera za rast kao što je Plan ulaganja za Europu“, poručio je predsjedatelj ECON-a Christian Buchman (AT/EPP).

Gradski i regionalni čelnici žele i da Europska komisija lokalnim i regionalnim tijelima omogući pristup tehničkoj pomoći predviđenoj u okviru Programa potpore strukturnim reformama kako bi se unaprijedili njihovi administrativni kapaciteti i promicala rasprava na razini EU-a o tome kako fiskalna decentralizacija može unaprijediti kvalitetu javne potrošnje.

Napomena za urednike:

Godišnji pregled rasta (GPR) za 2016. objavljen je 26. studenog 2015. Njime Europska komisija započinje četvrti ciklus koordinacije gospodarskih politika poznat kao europski semestar . U njemu se utvrđuju opći gospodarski i socijalni prioriteti za iduću godinu, a državama članicama pružaju se smjernice za politiku u cilju poticanja rasta i sprečavanja prekomjernih makroekonomskih nejednakosti. Kako bi se pospješio oporavak i potaknula konvergencija, Komisija za 2016. preporučuje oslanjanje na tri glavna stupa gospodarske i socijalne politike EU-a utvrđena prošle godine: ponovno pokretanje ulaganja , ustrajanje na strukturnim reformama i odgovorne fiskalne politike .

Programom potpore strukturnim reformama Europske komisije kani se postupno uvesti potpora za tehničku pomoć u cilju promicanja uvjeta povoljnih za gospodarski rast, socijalnu zaštitu i zaštitu okoliša te poboljšanja na tim područjima. Godišnji pregled rasta stoga prati prijedlog za financiranje tehničke pomoći državama članicama koje se može ostvariti na zahtjev.

Strategija Europa 2020. EU-ova je strategija rasta za iduće desetljeće. Strategijom se određuje pet ciljeva na području zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, socijalne uključenosti i klime/energije koji se moraju ostvariti do 2020. Svaka je država članica usvojila vlastite nacionalne ciljeve za svako navedeno područje. Strategija se temelji na konkretnim mjerama na razini EU-a i nacionalnoj razini.

europskeno1

Nezabudni pozrieť

Mariya Gabriel

Izvješće o uspješnosti u području istraživanja i inovacija: Europa kao predvodnik u zelenoj i digitalnoj tranziciji

Komisija je danas objavila najnovije izvješće o uspješnosti EU-a u području znanosti, istraživanja i inovacija, ...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *


tri + = 11

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>