Dom / Miroslav (Stranica 10)

Miroslav

Otoci EU: Poziv za akciju u prevladavanju stalnih teškoća

Photo: Flickr

Zastupnici Europskog parlamenta pozivaju Europsku komisiju da poduzme konkretne korake za rješavanje stalnih teškoća sa kojima se otoci EU susreću i u potpunosti iskoriste njihov potencijal. U tekstu se ističu jedinstvene teškoće sa kojima se južne otočne regije suočavaju zbog povećanih tokova migracije i traži se sa nastavkom posebnog režima ...

Više ... »