Dom / EKONOMIJA / Kohezijska politika na djelu: ključni rezultati ulaganja EU-a od 2007. do 2013.
PHOTO © European Union

Kohezijska politika na djelu: ključni rezultati ulaganja EU-a od 2007. do 2013.

Europska komisija objavila je rezultate neovisne ocjene ulaganja EU-a u razdoblju 2007. – 2013. te posebna izvješća za svaku državu članicu.

Stvoreno je milijun radnih mjesta, što je jednako trećini ukupnog neto broja radnih mjesta stvorenih diljem EU-a u tom razdoblju, te ostvareno 2,74 EUR dodatnog BDP-a za svaki uloženi euro u okviru kohezijske politike, što je procijenjeni povrat od jednog bilijuna EUR dodatnog BDP-a do 2023. – to su ključni rezultati ocjene za razdoblje 2007. – 2013.
Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu izjavila je: Brojke su jasne: kohezijska je politika uspješna. Smatram da je ta politika potrebna i da je trebamo i dalje jačati, čak i nakon 2020. Ova ocjena pridonosi našem razmišljanju o tome kako dodatno povećati učinkovitost i uspješnost politike u razdoblju 2014. – 2020. te nakon toga.
Od kohezijske su politike koristi imala gospodarstva svih država članica EU-a i njome im je pružena potpora u teškim gospodarskim uvjetima. U okviru te politike sredstva su uložena u gotovo 400 000 MSP-ova i novoosnovanih poduzeća, što je čini stupom programa EU-a za rast i radna mjesta.
Uz druge važne primjere u državama članicama politikom se pomoglo:
stvoriti više od 100 000 radnih mjesta u Njemačkoj
pružiti potporu za 21 000 novoosnovanih poduzeća u Švedskoj
pružiti potporu za gotovo 3900 istraživačkih projekata u Mađarskoj
poboljšati više od 630 km cesta uglavnom na transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T) u Latviji.

Ocjenom razdoblja 2007. – 2013. pridonijelo se utvrđivanju područja u kojima se politika može poboljšati:
Usmjerenost na rezultate i uspješnost
Ocjena je pokazala da se ciljevi i usmjerenost na rezultate mogu poboljšati. To se rješava u okviru reforme 2014. – 2020. uvođenjem posebnih ciljeva po programu, primjerice stvorena radna mjesta ili smanjene emisije CO2, i usmjerenjem na nekoliko tema s velikim potencijalom rasta. Daljnja usmjerenost na uspješnost pojednostavnjenjem i većom sinergijom s drugim fondovima EU-a temelj je razmišljanja o okviru za razdoblje nakon 2020.
Upotreba financijskih instrumenata

U razdoblju 2007. – 2013. zabilježena je veća upotreba sredstava putem financijskih instrumenata koji su iznosili 11,5 milijardi EUR, što je porast u odnosu na jednu milijardu EUR u razdoblju 2000. – 2006. Ti su instrumenti imali ključnu ulogu u osiguranju financijskih sredstava za MSP-ove za vrijeme smanjene raspoloživosti kredita tijekom financijske krize.

U ocjeni je utvrđeno da pravne odredbe nisu bile dovoljno detaljne i da je to, uz manjak iskustva mnogih provedbenih tijela, prouzročilo zastoj u provedbi. Izazov za programe kohezijske politike u trenutačnom programskom razdoblju, kao i onima nakon njega, bit će proširenje opsega tih instrumenata s potpore poduzećima i pojednostavnjenje pravila kojima se ti instrumenti uređuju.

Održivi urbani razvoj

Gotovo 29 milijardi EUR, tj. 11 % omotnice Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za razdoblje 2007. – 2013., potrošeno je na urbani razvoj i projekte u području socijalne infrastrukture. U ocjeni je utvrđeno da se utjecaj ulaganja EU-a u tom području mogao povećati osmišljavanjem integriranih strategija za urbanu regeneraciju i društvene projekte, uz veću uključenost lokalnih dionika i korisnika sredstava.
Pri provedbi programa u razdoblju 2014. – 2020. i u kontekstu novih urbanih izazova poput potrebe integracije migranata Komisija nastoji sve više uključiti urbane dionike – lokalna tijela, nevladine organizacije ili poslovne partnere – u oblikovanje urbanih politika EU-a partnerstvom u okviru Programa EU-a za gradove ili izravnim dijalogom s gradonačelnicima.

Miroslav

Nezabudni pozrieť

Mariya Gabriel

Izvješće o uspješnosti u području istraživanja i inovacija: Europa kao predvodnik u zelenoj i digitalnoj tranziciji

Komisija je danas objavila najnovije izvješće o uspješnosti EU-a u području znanosti, istraživanja i inovacija, ...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *


5 − = tri

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>