Dom / POLITIKA / Stanje Unije 2016: Komisija želi jače vanjske granice
PHOTO © European Union
PHOTO © European Union

Stanje Unije 2016: Komisija želi jače vanjske granice

Tolerancija ne smije ugrožavati našu sigurnost. Moramo znati tko prelazi naše granice. Svoje ćemo granice štititi novom Europskom graničnom i obalnom stražom. Svoje ćemo granice braniti i strogom kontrolom svih koji ih prelaze. – predsjednik Juncker, govor o stanju Unije 2016.

U očekivanju govora predsjednika Junckera o stanju Unije 2016., Komisija je danas utvrdila kako Europska unija može povećati sigurnost Europe poboljšanjem razmjene informacija u borbi protiv terorizma i jačanjem vanjskih granica. Predložene mjere uključuju ubrzanje operativne provedbe Europske granične i obalne straže, brzo prihvaćanje i uvođenje sustava ulaska/izlaska i buduće prijedloge za uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju. Osim toga, u okviru nastojanja Komisije da stvori uvjete za istinsku i učinkovitu sigurnosnu uniju, Komunikacijom se predlaže i poduzimanje daljnjih mjera za poboljšanje sigurnosti putnih isprava kako bi se spriječilo krivotvorenje isprava i jačanje Europskog centra za borbu protiv terorizma u okviru Europola.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Jačanjem vanjskih granica bit ćemo spremniji za velike izazove migracija. Poboljšanje razmjene informacija omogućit će nam učinkovitiju borbu protiv terorizma. Da bi Europa bila sigurna, trebamo jake granice i kvalitetne obavještajne podatke. Mjere poput Europske granične i obalne straže, sustava ulaska/izlaska i europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju pomoći će osigurati granice Europe, a jačanje uloge Europola u učinkovitoj razmjeni informacija i borbi protiv krivotvorenja isprava konkretni su koraci prema ostvarenju učinkovite sigurnosne unije.
Danas donesenom Komunikacijom utvrđuje se niz praktičnih i operativnih mjera za ubrzavanje provedbe Europskog migracijskog programa i Europskog programa sigurnosti te stvaraju uvjeti za uspostavu istinske i učinkovite sigurnosne unije.
Europska granična i obalna straža: Temeljena na Frontexu, uz novu mogućnost korištenja pričuvnih kapaciteta ljudi i opreme, nova agencija osigurat će bolje zajedničko upravljanje vanjskim granicama EU-a. Pružat će potporu državama članicama identificirajući slabosti te prema potrebi intervenirajući kako one ne bi postale ozbiljan problem. Komisija, Frontex i države članice već su proveli pripremne radove koji će se dodatno ubrzati kako bi nova agencija hitno postala operativna. Mjere koje provodi Komisija uključuju rad na sporazumima s trećim zemljama i donošenje proračunskih prijedloga potrebnih da agencija brzo zaposli dodatno osoblje. Komisija poziva države članice da osiguraju da nacionalni doprinosi pričuvnim kapacitetima granične straže i opreme budu spremni za hitnu upotrebu i da dopune nedostatne odgovore na pozive za regrutiranje stručnjaka za Frontexove operacije u Grčkoj, Italiji i Bugarskoj.
Sustav ulaska/izlaska (EES): Sustav ulaska/izlaska (EES), koji je Komisija predložila 6. travnja 2016. zajedno s popratnim izmjenama Zakonika o schengenskim granicama, poboljšat će upravljanje vanjskim granicama i smanjiti nezakonite migracije u EU (suzbijanjem prekoračenja boravka dopuštenog vizom) te istodobno doprinijeti borbi protiv terorizma i teškog kriminala i osigurati visoku razinu unutarnje sigurnosti. Sustav će prikupljati podatke, uključujući one o identitetu i putnim ispravama te biometrijske podatke, kao i evidentirati ulaske i izlaske na mjestu prelaska granice. Njime će biti obuhvaćeni svi državljani zemalja koje nisu članice EU-a kojima je dopušten kratki boravak u schengenskom prostoru (najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana). Trenutačno se sa suzakonodavcima pregovara o ta dva prijedloga, a Komisija poziva na konačno donošenje prijedloga do kraja 2016. kako bi sustav, nakon tri godine razvoja, bio pušten u rad početkom 2020.
U travnju je Komisija iznijela ideju o uspostavi sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) po uzoru na poznati američki sustav ESTA. Takav sustav pruža dodatnu razinu kontrole putnika izuzetih od viznog režima. ETIAS bi utvrđivao prihvatljivost svih državljana trećih zemalja izuzetih od viznog režima za ulazak u schengenski prostor te predstavlja li njihov ulazak sigurnosni ili migracijski rizik. Informacije o putnicima prikupljale bi se prije njihova putovanja. Komisija je pokrenula studiju izvedivosti ETIAS-a koja bi trebala biti dovršena u listopadu 2016. Na temelju rezultata studije i savjetovanja Komisija do studenoga 2016. namjerava podnijeti zakonodavni prijedlog za uspostavu ETIAS-a.
Jačanje Europola: Kao osnovni alat EU-a za poboljšavanje suradnje između nacionalnih tijela sigurnosti, Europol je ostvario važan napredak nedavnim osnivanjem Europskog centra za borbu protiv terorizma (ECTC) kao i Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata te Europskog centra za kibernetički kriminal. Komisija će surađivati s Europolom na daljnjem jačanju sposobnosti agencije za borbu protiv terorizma, ali i na suzbijanju krijumčarenja migranata i kibernetičkog kriminala, na primjer osiguravajući dodatna sredstva potrebna za ispunjavanje potreba i očekivanja. Važno je i poboljšati pristup Europola ključnim bazama podataka. S tim ciljem, Komisija potiče države članice da pomognu uspostaviti neki oblik središta razmjene informacija kako bi se izradila platforma putem koje bi tijela koja dobiju informacije o terorizmu ili drugim ozbiljnim prekograničnim sigurnosnim prijetnjama podijelila te informacije s tijelima kaznenog progona.
Sigurne putne isprave ključne su za utvrđivanje identiteta osobe. Bolje upravljanje slobodnim kretanjem, migracijama i mobilnošću ovisi o robusnim sustavima za suzbijanje zlouporabe isprava i prijetnji unutarnjoj sigurnosti koju predstavlja lakoća krivotvorenja nekih isprava. Komisija traži nove načine za poboljšanje sigurnosti elektroničkih dokumenata i upravljanje identifikacijskim ispravama. Do prosinca 2016. Komisija će donijeti akcijski plan za sigurnost isprava kako bi boravišne iskaznice, identifikacijske isprave i privremene putne isprave bile sigurnije.

Miroslav

Nezabudni pozrieť

Ursula Von der Leyen

Izjava za medije predsjednice Ursule von der Leyen o VFO-u i instrumentu za oporavak

Poštovani, trenutačna je kriza naš najveći zajednički izazov od osnutka Europske unije. Počela je kao ...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *


× dva = 10

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>