Dom / LJUDI / Standardni proljetni Eurobarometar 2015.: građani u imigraciji vide najveći
15697867780_bacbe2e625_z

Standardni proljetni Eurobarometar 2015.: građani u imigraciji vide najveći

Broj Europljana koji imaju pozitivno mišljenje o Europskoj uniji kao i povjerenje građana u EU porasli su od prošlog studenog. Osim toga, građani trenutačno u imigraciji vide najveći izazov za EU. To su neki od rezultata najnovijeg standardnog ispitivanja Eurobarometra, objavljenog danas. Ispitivanje je provedeno od 16. do 27. svibnja 2015. u 34 zemlje i teritorija[1].

Imigracija se smatra glavnim izazovom za EU
Kada se građane pitalo što ih najviše zabrinjava, najčešće spominjana tema na razini EU-a bila je imigracija. Sa 38 % (+14 postotnih bodova) ta je tema daleko ispred gospodarske situacije (27 %, –6 postotnih bodova), nezaposlenosti (24 %, –5 postotnih bodova) i javnih financija država članica (23 %, –2 postotna boda). Prema učestalosti spominjanja, ona je bojazan broj jedan u 20 država članica, a najviše na Malti (65 %) i u Njemačkoj (55 %). U EU-u se od studenoga 2014. znatno povećala i zabrinutost zbog terorizma (17 %, +6 postotnih bodova; vidi Prilog 1.).

Potpora političkim prioritetima Europske komisije
Kao i u prethodnom ispitivanju iz studenoga 2014., prioritetne teme Junckerove Komisije i dalje uživaju veliku potporu građana (vidi Prilog 2.).
U pogledu ulaganja u EU-u 59 % Europljana smatra da bi javna sredstva trebalo upotrijebiti za poticanje ulaganja privatnog sektora na razini EU-a.
U pogledu energetike 72 % Europljana podupire zajedničku energetsku politiku država članica EU-a.
Kao jedno od najpozitivnijih postignuća EU-a, uz mir među državama članicama (55 %), većina Europljana navela je jedinstveno tržište (slobodno kretanje ljudi, roba i usluga u EU-u) (57 %).
Kada je riječ o migracijama, 73 % Europljana podržava zajedničku europsku migracijsku politiku. Većina Europljana (51 %) pozitivno gleda na useljavanje iz drugih država članica EU-a. Međutim, 56 % ih ima negativan stav prema useljavanju iz zemalja izvan EU-a.
I na kraju, građani su i dalje optimistični u pogledu budućnosti EU-a. Dok je 58 % Europljana (+2 postotna boda) izrazilo svoj optimizam, njih 36 % (–1 postotni bod) je pesimistično.

Mišljenje građana o EU-u sve pozitivnije
Broj Europljana koji imaju pozitivno mišljenje o EU-u od studenoga prošle godine do svibnja 2015. porastao je sa 39 % na 41 %, dok 38 % Europljana ima neutralno mišljenje, a samo 19 % negativno (ta je brojka iznosila 22 % u studenome i 25 % u lipnju 2014.; vidi Prilog 3.).
Nadalje, broj Europljana koji imaju povjerenja u Europsku uniju također se povećao na 40 % (za 3 postotna boda u odnosu na studeni 2014. i za 9 postotnih bodova od izbora za Europski parlament u 2014.). Neznatno se povećala i prosječna razina povjerenja u nacionalne vlade te sad iznosi 31 % (+2 postotna boda) (vidi Prilog 4.).
Broj onih koji smatraju da je njihov glas u EU-u važan dosegnuo je 42 %(+2 postotna boda), najveći postotak u posljednjih 10 godina, prvi put zabilježen nakon europskih izbora 2014.

Očekivanja za gospodarstvo sve pozitivnija, a potpora euru i dalje stabilna
U pogledu gospodarstva, očekivanja građana Europe u pogledu nacionalnih gospodarstava i dalje su prilično stabilna – više od četvrtine ispitanika (26 %, +4 postotna boda) s optimizmom gleda na sljedećih dvanaest mjeseci, dok 48 % očekuje da se situacija neće promijeniti. Pesimistična očekivanja znatno su se smanjila i pala na 21 % (–7 postotnih bodova). Broj Europljana koji smatraju da je utjecaj krize na radna mjesta već dosegnuo svoj vrhunac (48 %, +4 postotna boda) sada je osjetno veći od broja onih koji vjeruju da „najgore tek dolazi” (42 %, –4 postotna boda).
Znatan broj ljudi i dalje ima pozitivan stav prema euru (57 % u cijelom EU-u, 69 % u europodručju). U 14 država članica porastao je broj građana koji podupiru zajedničku valutu, što je najviše izraženo u Litvi (73 %, +10 postotnih bodova) koja se pridružila europodručju 1. siječnja 2015. i u Grčkoj, gdje 69 % Grka (+ 6 postotnih bodova) podupire euro (vidi Prilog 7.).

Kontekst
Standardni proljetni Eurobarometar 2015. drugo je po redu ispitivanje javnog mnijenja na razini cijelog EU-a od početka mandata Junckerove Komisije 1. studenoga 2014.
Ispitivanje je provedeno od 16. do 27. svibnja 2015. u obliku pojedinačnih intervjua. Intervjuirano je ukupno 31 868 ispitanika u državama članicama i državama kandidatkinjama.

Dodatne informacije
Danas objavljeno Izvješće o prvim rezultatima sadržava pregled stavova Europljana prema EU-u, njegovim institucijama i politikama te glavne izvore zabrinutosti građana i njihova poimanja gospodarske situacije.
Izvješće o prvim rezultatima dostupno je na:
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099
[1]28 država članica Europske unije (EU), pet država kandidatkinja (Albanija, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) i turska zajednica na Cipru na državnom području koje nije pod kontrolom vlade Republike Cipra.

 

Ivica

Nezabudni pozrieť

Josep Borrell

EU okuplja međunarodne donatore u cilju potpore izbjeglicama i migrantima iz Venezuele te zemljama regije

Danas su Europska unija i vlada Španjolske, uz potporu Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR) i ...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *


× osam = 32

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>