Dom / EKO/OKOLIŠ / Protumonopolna politika: nove Smjernice Komisije o zajedničkoj prodaji maslinova ulja, govedine i teletine te ratarskih kultura
agriculture
PHOTO: Flickr.

Protumonopolna politika: nove Smjernice Komisije o zajedničkoj prodaji maslinova ulja, govedine i teletine te ratarskih kultura

Cilj je Smjernica poduprijeti europske poljoprivrednike pojašnjavanjem kako u određenim uvjetima mogu surađivati u zajedničkoj prodaji maslinova ulja, govedine i teletine te ratarskih kultura, a da ne krše pravila EU-a o tržišnom natjecanju. Ta tržišta vrijede više od 80 milijardi EUR godišnje.

Europska komisija donijela je nove smjernice o tome kako se posebna odstupanja za poljoprivedu u okviru protumonopolnih pravila EU-a primjenjuju na prodaju određenih poljoprivrednih proizvoda. Tim Smjernicama poljoprivrednicima će se pojasniti kako u određenim uvjetima mogu surađivati u zajedničkoj prodaji maslinova ulja, govedine i teletine te ratarskih kultura u skladu s pravilima EU-a o tržišnom natjecanju. Europska tržišta za te tri skupine proizvoda vrijede više od 80 milijardi EUR godišnje. Ovdje je dostupan informativni članak s pojašnjenjima.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Te su Smjernice priručnik u kojemu se poljoprivrednicima objašnjava kako da se organiziraju kako bi mogli zajednički prodavati maslinovo ulje, govedinu i teletinu te ratarske kulture, a istovremeno poštovati pravila EU-a o tržišnom natjecanju.Cilj je osigurati da europski poljoprivrednici mogu surađivati kako bi i dalje bili konkurentni te kako bi imali mogućnost pregovora s kupcima.”

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: „Smjernicama se želi ojačati kolektivni položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom utvrđivanjem jasnih i provedivih pravila. Njima se pomaže poljoprivrednicima da se nose s učincima sve veće koncentracije u prerađivačkom i maloprodajnom segmentu lanca. To je važan korak prema izvedivim uvjetima tržišnog natjecanja na poljoprivrednim tržištima i potpunoj upotrebi alata dostupnih u okviru novog ZPP-a.”

Novim Smjernicama nadopunjuje se reforma zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) iz 2013., kojom su uvedene brojne izmjene pravila o tome kako poljoprivrednici iz EU-a mogu surađivati. Cilj je mjera iz reforme ZPP-a povećanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrednika iz EU-a te ojačavanje njihove mogućnosti pregovora s kupcima uz istovremeno očuvanje tržišno usmjerenog pristupa.

Uobičajenim pravilima EU-a o tržišnom natjecanju zabranjeni su sporazumi kojima se određuju cijene ili drugi trgovački uvjeti odnosno vrše podjele tržišta, osim ako se tim sporazumima poboljšava proizvodnja ili distribucija te i potrošači imaju udio u nastaloj koristi (članak 101. Ugovora o funkcioniranju EU-a). Ta uobičajena pravila o tržišnom natjecanju primjenjuju se na sektor poljoprivrede, podložno određenim posebnim odstupanjima kako su utvrđena u Uredbi o zajedničkoj organizaciji tržišta (Uredba (EU) br. 1308/2013 – “Uredba o ZOT-u”).

Te se Smjernice odnose na tri odstupanja na temelju učinkovitosti kojima se proizvođačima maslinova ulja, govedine i teletine te ratarskih kultura omogućuje da, ako ispunjavaju određene uvjete, zajednički prodaju te da određuju cijene, količine i druge uvjete u okviru priznatih organizacija (članci 169., 170. i 171. Uredbe o ZOT-u). Konkretno:

–         takve organizacije moraju poljoprivrednicima omogućiti da budu znatno učinkovitiji, i to osiguravanjem aktivnosti podrške koje ne uključuju prodaju (npr. skladištenje, prijevoz, distribucija) i

–         količine koje određena organizacija stavlja na tržište ne smiju premašivati određene pragove (20 % relevantnog tržišta za maslinovo ulje i 15 % nacionalnog tržišta za govedinu i teletinu te ratarske kulture).

Novim Smjernicama poljoprivrednicima se pomaže da postupaju u skladu s tim zahtjevima. Njima će se također pomoći tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i pravosudnim tijelima u državama članicama pri primjeni tih novih pravila. Konkretno, Smjernicama se čini sljedeće:

–         daje se jasna definicija/objašnjenje vrsti aktivnosti kojima se mogu ostvariti znatni učinci potrebna za ostvarivanje koristi od odstupanja te se navode konkretni primjeri situacija u kojima se takvim aktivnostima mogu ostvariti znatni učinci

–         iznose se smjernice o načinu izračunavanja količina koje na tržište stavljaju organizacije poljoprivrednika te o tome kako provjeriti premašuju li one pragove, uzimajući u obzir posebno prirodne varijacije tijekom vremena

–         objašnjava se kako se pri izračunu količina koje na tržište stavljaju organizacije poljoprivrednika mogu uzeti u obzir iznimne okolnosti, npr. prirodna katastrofa i

–         pojašnjavaju se situacije u kojima nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje i Komisija mogu primijeniti zaštitnu klauzulu predviđenu Uredbom o ZOT-u. Tom se zaštitnom klauzulom tijelima nadležnima za tržišno natjecanje u iznimnim okolnostima omogućuje donošenje odluke da bi se zajednička prodaja organizacije poljoprivrednika trebala ponovno ocijeniti ili da se ne bi trebala provoditi ako negativno utječe na tržište u cijelosti.

Smjernice će se objaviti u Službenom listu EU-a u predstojećim danima. Cijeli tekst smjernica bit će dostupan ovdje.

Kontekst

Od siječnja do svibnja 2015. Komisija je provela javno savjetovanje o nacrtu teksta Smjernica. Osim toga, savjetovala se i s Europskim parlamentom i tijelima država članica nadležnima za tržišno natjecanje. Svi odgovori iz tih savjetovanja dostupni su ovdje.

Provedbom uzastopnih reformi ZPP je postao sve više tržišno usmjeren. Europski poljoprivredni proizvođači trenutačno se svakodnevno natječu na mnogim tržištima, gdje se suočavaju s posebnim izazovima:

–         sve veća potražnja potrošača za boljim, održivim i sljedivim proizvodima

–         globalna konkurencija u obliku uvoza izvan Europe

–         poslovni partneri koji su često veći i financijski snažniji, bilo da je riječ o prerađivačima, proizvođačima ili trgovcima, s obzirom na to da je većina poljoprivrednih gospodarstava u Europi vrlo malena.

Komisijina ocjena učinka u okviru nedavne reforme ZPP-a ukazala je na potrebu za poboljšanjem funkcioniranja lanca opskrbe hranom i stvaranjem primjerenih uvjeta kako bi sektor poljoprivrede postao konkurentniji i inovativniji. To konkretno podrazumijeva poticanje suradnje među poljoprivrednicima u okviru organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača uz istovremeno osiguravanje tržišnog natjecanja u tom sektoru.

europskeno1

Nezabudni pozrieť

EP Plenary session - COP15 to the Convention on Biological Diversity (Kunming 2020)

Parlament podržava Europski zeleni plan i zalaže se za još ambicioznije planove

• Zastupnici pozdravljaju plan EU-a o klimatskoj neutralnosti do 2050. • Stoga je do 2030. ...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *


× četiri = 12

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>