Dom / EKONOMIJA / Pečat izvrsnosti oznaka je kvalitete koja se dodjeljuje prijedlozima za financiranje projekata podnesenima u okviru okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020.
2952433208_a90f7de833_z

Pečat izvrsnosti oznaka je kvalitete koja se dodjeljuje prijedlozima za financiranje projekata podnesenima u okviru okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Što je pečat izvrsnosti?

Pečat izvrsnosti oznaka je kvalitete koja se dodjeljuje prijedlozima za financiranje projekata podnesenima u okviru okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020.. Daje se projektima koji su zadovoljili sve stroge kriterije za odabir projekata i dodjelu sredstava prilikom ocjene u okviru programa Horizon 2020., no nisu mogli dobiti sredstva unutar dostupnog proračuna iz poziva na podnošenje prijedloga. Pečatom se označavaju obećavajući prijedlozi projekata koji su dovoljno dobri za financiranje iz alternativnih izvora (javnih ili privatnih) na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini.

Čemu služi pečat izvrsnosti?

U razdoblju ograničenih resursa treba se postići najveći mogući utjecaj naših ulaganja u istraživanje i inovacije na konkurentnost i rast: jedan od načina da se to postigne stvaranje je sinergija između programa Obzor 2020. i drugih izvora financiranja poput, među ostalim, europskih strukturnih i investicijskih fondova. To je bio i jasan zadatak predsjednika Junckera povjerenicima Moedas i Cretu.

Tko će imati koristi od pečata izvrsnosti?

Svake se godine tisuće organizacija u Europi prijavljuju za sudjelovanje u programu Obzor 2020. Europska komisija provodi jedan od najtemeljitijih postupaka ocjene na svijetu uz pomoć međunarodnih odbora neovisnih stručnjaka.

U postupku ocjene prijedlozi se procjenjuju na temelju tri jasno određena kriterija (izvrsnost, utjecaj te kvaliteta i učinkovitost provedbe) te se utvrđuje koji prijedlozi nisu dovoljno razrađeni za dobivanje sredstava (ispod praga kvalitete) a za koje se smatra da jesu (iznad praga). Samo dio prijedloga iznad praga kvalitete dobije sredstva ovisno o dostupnom proračunu programa Obzor 2020.

Pečat izvrsnosti dodjeljivat će se podnositeljima zahtjeva čiji prijedlozi zadovolje kriterije kvalitete, no ne dobiju sredstva. Nositelj te potvrde može se potom obratiti alternativnim izvorima financiranja i predstaviti tu potvrdu kao dokaz kvalitetnog projektnog prijedloga. Međutim, time se ne jamči dobivanje potpore za navedene prijedloge.

U početnoj pilot-fazi dodjele pečata razmatrat će se samo prijedlozi u okviru instrumenta za MSP-ove, a posebno oni prijedlozi u okviru instrumenta za MSP-ove koji su ocijenjeni iznad praga no nisu dobili sredstva u okviru programa Obzor 2020. Kasnije se projekt može proširiti na više područja programa Obzor 2020.

Prilika za regije / države članice i njihove dionike

Pečatom izvrsnosti stvara se jedinstvena prilika za regije i države članice da u cijelosti iskoriste visokokvalitetni postupak ocjene u okviru programa Obzor 2020: kako bi lakše prepoznale i eventualno podržale kvalitetne prijedloge inovativnih poduzeća s ambicijama za rast i konkurentnost na međunarodnoj razini. Na taj će način uštedjeti vrijeme i novac, povećati učinkovitost istraživanja i inovacija te njihov lokalni utjecaj u svojim regijama.

Instrument za MSP-ove u okviru programa Obzor 2020. odabran je za uvođenje pečata izvrsnosti zbog svoje važnosti za regionalni i nacionalni razvoj te zato što su projektni prijedlozi u okviru njega najčešće istraživački i inovacijski projekti manjeg opsega, bliski tržištu i jasnog lokalnog utjecaja s obzirom na to da ih predlaže samo jedan MSP.

Regije / države članice zainteresirane za financiranje te vrste prijedloga mogu se koristiti resursima europskih strukturnih i investicijskih fondova (u skladu sa svojim strategijama za pametnu specijalizaciju, specifičnim ciljevima svojih programa i u skladu s nacionalnim pravilima i odgovarajućim pravilima EU-a, npr. onima o državnim potporama) za dodjelu bespovratnih sredstava bez dodatnih ocjena kvalitete prijedloga. Ta mogućnost nije ograničena isključivo na europske strukturne i investicijske fondove, već su dobrodošli i ostali izvori financiranja (javni ili privatni).

Instrument za MSP-ove i pečat izvrsnosti

Pozivi na podnošenje prijedloga za instrument za MSP-ove u okviru programa Obzor 2020. otvoreni su malim i srednjim poduzećima u svim državama članicama EU-a i zemljama pridruženima programu Obzor 2020 te se u okviru njih pruža potpora za aktivnosti procjene izvedivosti (prva faza) te aktivnosti razvoja i demonstracije inovacija (druga faza).

Zahvaljujući pečatu visokokvalitetni prijedlozi inovativnih malih i srednjih poduzeća imat će dodatne prilike za dobivanje financiranja. Na taj način vrijeme i napori koje su MSP-ovi uložili u razvoj prijedloga i ideje neće biti potrošeni uzalud.

Brojni MSP-ovi koji su podnijeli zahtjeve u okviru instrumenta za MSP-ove već imaju koristi od pristupa nalik dodjeli pečata izvrsnosti koje provode neke države članice i regije za vlastite nacionalne ili regionalne programe financiranja. One prepoznaju opravdanost uporabe rezultata ocjene u okviru programa Obzor 2020. kao temelja za osiguravanje alternativnih izvora financiranja za te MSP-ove na lokalnoj razini. I zemlje pridružene programu Obzor 2020. mogu upotrijebiti svoja nacionalna sredstva za financiranje takvih prijedloga (europski strukturni i investicijski fondovi pokrivaju samo države članice EU-a).

Pečat izvrsnosti u budućnosti

U bliskoj budućnosti pečat izvrsnosti primjenjivat će se na druga odabrana područja u okviru programa Obzor 2020., počevši primjerice od stipendija Marie Skłodowska-Curie, projekata provjere koncepta za korisnike sredstava Europskog istraživačkog vijeća i drugih dijelova programa Obzor 2020. uglavnom s jednim korisnikom, ovisno o ishodu pilot projekta i povratnim informacijama od upravljačkih tijela europskih strukturnih i investicijskih fondova i/ili drugih tijela za financiranje i krajnjih korisnika.

Kako će se provesti inicijativa za pečat izvrsnosti?

MSP-ovi koji su dobili pečat izvrsnosti sami se moraju obratiti nacionalnim ili regionalnim javnim ili privatnim tijelima financiranja te zatražiti alternativna sredstva. Ne postoje obveza za mala i srednja poduzeća da to učine, automatski prijenos informacija o prijavi za sredstva iz programa Obzor 2020. ili automatsko pravo na financiranje iz alternativnih izvora.

Države članice ili regije koje žele MSP-ovima omogućiti takve alternativne izvore financiranja moraju osnovati programe financiranja koji su ili posebno namijenjeni tim vrstama prijedloga ili omogućuju dodjeljivanje sredstava projektima u okviru instrumenta za MSP-ove kao dio širih programa potpore, u skladu s nacionalnim pravilima i pravilima EU-a. One će obavljati ograničene dodatne provjere prijedloga s posebnim naglaskom na mjesto njihove provedbe, usklađenost s prioritetima pametne specijalizacije i drugim nacionalnim/regionalnim pravilima.

Mogle bi biti potrebne prilagodbe financijskog ustroja projekata. Sve veći broj država članica i regija već razmatra najbolje mogućnosti za provedbu.

Kako bi se omogućila razmjena znanja, Europska komisija uspostavila je zajednicu prakse u okviru koje se istražuju najbolji načini za provedbu programa financiranja za pružanje potpore visokokvalitetnim projektima s pečatom izvrsnosti kroz europske strukturne i investicijske fondove ili druge izvore. Zajednica prakse rezervirana je za nacionalna ili regionalna tijela koja imaju ovlasti za financiranje aktivnosti u području istraživanja i inovacija. Otvorena je i drugim financijskim agencijama za inovativna mala i srednja poduzeća (uključujući i privatne banke i ulagače).

Organizacije koje se žele uključiti u europsku zajednicu prakse mogu poslati iskaz interesa e-poštom na: RTD-seal-of-excellence@ec.europa.eu

Kako MSP može saznati postoje li programi u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kojima se može pružiti potporu inovacijama MSP-ova i kome se obratiti?

Na gotovo cijelom području EU-a u okviru jednog ili više europskih strukturnih i investicijskih fondova postoji proračun za inovacije MSP-ova no uvjeti i iznos proračuna razlikuju se u skladu s tipom regije, njezinom strategijom pametne specijalizacije i posebnim ciljevima.

Podaci za kontakt s nadležnim upravljačkim tijelima koja mogu pružiti detaljnije podatke o lokalnim uvjetima financiranja i budućim pozivima lako se mogu pronaći na internetskoj stranici Inforegio (za Europski fond za regionalni razvoj – EFRR) i stranici Europske mreže za ruralni razvoj ( za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EPFRR). Informacije o odgovarajućoj strategiji pametne specijalizacije za određenu državu ili regiju mogu se naći na internetskoj stranici platforme S3. Na internetskoj stranici pečata izvrsnosti objavljivat će se i konkretni primjeri postojećih programa financiranja.

Hoće li MSP-ovi koji dobiju alternativna sredstva u okviru EFRR-a na temelju pečata izvrsnosti imati isti status u narednim fazama instrumenta za MSP-ove kao i oni MSP-ovi koji su potporu dobili izravno u okviru programa Obzor 2020.?

Bilo koji MSP može podnijeti zahtjev za drugu fazu instrumenta za MSP-ove. Pristup sredstvima iz druge faze ne ovisi o uspješnom prolasku prve faze koja se odnosi na izvedivost projekta. Usluge podrške iz treće faze uvest će se tek [2016.] za MSP-ove koji su dobili sredstva u okviru prve i druge faze instrumenta za MSP-ove. Komisija će u suradnji s regijama koje sudjeluju u inicijativi pečat izvrsnosti procijeniti potražnju za takvim uslugama podrške za MSP-ove koji su dobili pečat izvrsnosti i načine na koje bi se one mogle omogućiti.

Ivica

Nezabudni pozrieť

Ursula Von der Leyen

Izjava za medije predsjednice Ursule von der Leyen o VFO-u i instrumentu za oporavak

Poštovani, trenutačna je kriza naš najveći zajednički izazov od osnutka Europske unije. Počela je kao ...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *


× 4 = osam

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>